Головна сторінка

     Про Липоводолинську РДНІ

    Опис району

     Хлібна нива Сумщини

     Про насіннєвий контроль

     Насінництво

     Насіннєві інспекції України

     Насіннєві інспекції області

     Керівник Кльоп Л.В.

    Персонал

    Контактна інформація


Короткий ракурс в історію Липоводолинської районної державної насіннєвої інспекції

       

Першу у світі контрольно-насін­нєву станцію організував німецький учений Ф. Ноббе 1863 року в м. Тарандт (Саксонія). Згодом такі закла­ди з'явилися в Австрії, Данії, Швеції та інших країнах .

    Перша вітчизняна контрольно-на­сіннєва станція, або за тогочасною назвою, станція випробування насін­ня, почала працювати у Петербурзі при Головному ботанічному саду в 1877 році на чолі з ботаніком профе­сором О.Ф. Баталіним. Вже за радян­ських часів її було реорганізовано у відділ насінництва головного Ботаніч­ного саду, а згодом у Ботанічний ін­ститут.

      В Україні першу контрольно-насіннєву лабораторію було створено у 1897 році Київським товариством заохочення землеробства та сільсь­когосподарської промисловості, яка офіційно застосувала норми на на­сіння.

Згодом контрольно-насіннєві ста­нції створюються в різних регіонах країни при сільськогосподарських то­вариствах, дослідних закладах — Ха­ркові (1906), Катеринославі (1907), а потім і в Лебедині Харківської та Ром­нах Полтавської губерній. До 1917 року в країні діяло майже 50 ко­нтрольно-насіннєвих закладів.

      Перші відомості про Липоводолинську   контрольно-насіннєву лабораторію(КНЛ) є у книзі наказів за 1945 рік. 14.08.1946 року організація була реорганізована в Липоводолинську інспекцію по насіннєвому контролю і карантину сільськогосподарських рослин, а 17.06.1948 року в Липоводолинську районну державну інспекцію по якості насіння .  Завідуючою, а потім начальником до 16.10.1950 року була Москаленко Ніна Іванівна. Згідно Постанови Раднаркому СССР  від 24.02.1945 року № 359 були  типові  штати інспекції: начальник, агроном інспектор і лаборант. За аналіз насіння з 18.01.1945 року введено платні послуги:

  1. Повний аналіз насіння зернових, зернобобових – 25 рублів;

  2. Насіння овочевих – 30 рублів;

  3. Насіння бобових і злакових трав – 40 рублів;

  4. Насіння табака, махорки – 50 рублів.

   За грунтовий  аналіз насіння по виявленню бур’янів посівного матеріалу було введено такі розцінки:

  1. Зернові, зернобобові, олійні культури – 75 рублів;

  2. Овочеві і баштанні культури – 100 рублів;

  3. Овочеві парникові культури -  150 рублів;

  4. Бобові і злакові трави – 110 рублів.

    В 1946 році Липоводолинською інспекцією по насіннєвому контролю і карантину сільськогосподарських рослин за рік проаналізовано 1691 зразок. Із них – 1585 зразків виробничих ( платних), 106- державний контроль. Оплата  вартості аналізу  проводилася при здачі зразків на аналіз. Термінові аналізи оплачували на 50% більше звичайного аналізу. Виїзди робітників інспекції в окремі господарства , за викликом керівників цих господарств, оплачувалися по вартості витрат за рахунок господарств.

     17.10.1950 року начальником інспекції по якості насіння призначено – Кохалкіну Марію Павлівну. В штаті інспекції : агроном інспектор – Яцура Катерина Омельянівна, старший лаборант – Тютенко Олена Трохимівна , лаборант – Мироненко Поліна Іванівна, один сезонний лаборант, техпрацівниця. Інспекція  на той час обслуговувала  31 колгосп,  райнасінгосп, приймальний пункт главзерно, приймальний пункт заготльон, приймальний пункт заготзерно. Інспекція мала власне приміщення, яке складалося із трьох кімнат і комори. Приміщення було малопридатне для лабораторних робіт. Вікна були розміром 48 на 75 см. Близько знаходилася ґрунтова вода, внаслідок чого приміщення  літом і взимку було сире. Пол був відсутній, опалювалося приміщення печами. В інспекції  не було ні коня, ні мотоцикла , ні велосипеду. Всі перевірки господарств, відбір зразків на держконтроль  здійснювався спеціалістами інспекції пішим ходом. По якості висіяного насіння Липоводолинська інспекція займала на той час 28 місце із 31 інспекції по області.

     Листаючи книги наказів по інспекції за 1945-1951 роки дізнаємося, що в 1951 році ще були платні послуги за аналіз насіння, 25.08.1951 року начальник Липоводолинської інспекції був відряджений в м Одесу на курси підвищення кваліфікації терміном на один місяць.

     В 1953 року Радченко Марія Федорівна призначена завідуючою контрольно-насіннєвою лабораторією. В цей період КНЛ  обслуговувала 19 колгоспів,  райнасінгосподарство,  приймальний пункт заготзерно, радгосп ім. Калініна , приймальний пункт заготльон с. Липова Долина. В наявності інспекції були транспортні засоби кінь та велосипед. За 1953 рік контрольно-насіннєвою лабораторією перевірено 1883 зразка, із них 1604- виробничих, 279- держконтроль. В штат КНЛ входили: завідуючий КСЛ, старший лаборант, лаборант, сезонний лаборант, техпрацівник.

     До 1962 року Липоводолинська КНЛ знаходилася в старому приміщенні. А в 1962 році по спеціальному проекту було збудовано нове приміщення з підвалом ( для пророщування  свіжезібраного насіння).

    В 1966 році проведено реорганізацію контрольно-насіннєвих лабораторій. Прийнято  Постанову Ради міністрів УРСР від 01.12.1965 року  №1128, рішення облвиконкому  №830 від 10.12.1965 року і наказ № 51 по Міністерству сільського господарства УРСР від 27 .01.1966 року „ Про перевід мережі контрольно-насіннєвих лабораторій в державні насіннєві інспекції”. 

  Згідно наказу Сумської обласної державної насіннєвої інспекції від 14.02.1966 року Липоводолинська контрольно-насіннєва лабораторія реорганізована в Липоводолинську районну державну насіннєву інспекцію, начальником якої призначено Радченко М.Ф. В штат інспекції введено посаду агронома інспектора. Тепер  працює три техніка - лаборанта,  один старший лаборант, техпрацівниця. 05.08.1966 року начальник інспекції відряджена до Москва на виставку досягнень народного господарства, де вона ознайомилась з передовою технологією вирощування  сільськогосподарських рослин, новою технікою, новими  високоврожайними сортами.

    Згідно Постанови Ради Міністрів УРСР від 04.08.1966 року  № 592 ЦК КПРС, державного комітету Ради Міністрів СРСР по питанню праці і заробітної плати і  Президії ВЦСП від 20.11.1967 року № 511/ л-28, наказ  Міністерства сільського господарства

 № 813 від 09.12.1967 року,  затверджено посадові місячні оклади працівників інспекції з 01.01.1968 року.

1.       Начальник інспекції -140 рублів;

2.       Агроном інспектор – 100 рублів;

3.       Старший технік-лаборант -75 рублів;

4.       Технік-лаборант -70 рублів;

5.       Техпрацівник 0,5 ставки -30 рублів;

6.       Сезонний лаборант відсутній.

     В вересні 1969 року інспекцією придбано  легковий автомобіль „Москвич -408”. Перший водій - Литвиненко Василь Петрович, добросовісно і сумлінно виконував свої посадові обов’язки.

   15.02.1971 року  начальником інспекції призначено Стуканову Віру Максимівну, яка працювала керівником до виходу на пенсію. 33 роки свого життя вона присвятила насіннєвому контролю, працюючи в інспекції від посади лаборанта, старшого лаборанта, агронома інспектора до начальника інспекції. Віра Максимівна була  досвідченим, висококваліфікованим професіоналом , віддана  своїй справі, справедливим і доброзичливим керівником. Нинішні працівники інспекції, які працювали з Стукановою В.М., згадують її із повагою та шаною. На даний час вона ветеран праці , проживає в

м. Ромни.

    02.03.1987 року   начальником інспекції призначено Кльоп Олександра Миколайовича, який працює на цій посаді 18 років. Цей період часу запам’ятався тим, що інспекцію підключено до центрального водопостачання, переведено  на газове опалення, збудовано гараж для автомобіля, туалет. Придбано новий автомобіль Москвич-2715. Закуплено нове обладнання – комплект КНЛ, комп’ютер, сканер, принтер. А ще тим, що відбулося скорочення штату. Було звільнено три техніка – лаборанта та введено посаду провідного агронома.

          За  час існування районної державної насіннєвої інспекції, її працівники приймали активну участь в різноманітних заходах. Так , згідно рішення райвиконкому,  інспекція кожного дня виділяла на роботу на протязі багатьох років  один - два чоловіка на благоустрій селища, на будівництво аптеки, лікарні, будинку культури, школи, міліції, універмагу, дитячого садочка, центральної котельні, автовокзалу, стадіону, житлових багатоквартирних будинків. Оформляли документи при райвоєнкоматі на призовників. Пекли хліб на пекарні, пололи цукрові буряки( 4 гектари на інспекцію), збирали картоплю, кормові буряки та багато іншого.

     В 2001 році знову введено платні послуги за визначення посівних якостей насіння.

Вартість повного аналізу проб складала від 29,37 до 120,44 гривень в залежності від культури.  Проби насіння для реалізації оплачувались – 100 %; для власних потреб – 50 %;

овочевих культур, які реалізуються в пакетах фізичним особам -10 % ; при повторній перевірці на одну схожість – 40 %.

    25 .03.2005 року начальником інспекції призначено Кльоп Людмилу Василівну.

На даний період інспекція укомплектована наступним штатом:

начальник інспекції, провідний агроном, агроном І категорії, три агронома ІІ категорії, водій, прибиральниця, опалювач.

 (фото 2008 рік)

 

 (фото 1970 рік)

Партнери

 

 

 

  АПК-Інформ - Лідер серед аграрных сайтів України

  Біржовий вісник Київської агропромислової біржі - професійна інформація для трейдерів та  операторів зернового ринку

 

© 2007-2009 Липоводолинська районна державна насіннєва інспекція
Используются технологии uCoz